Правила за поверителност

Приемайки Общите Условия на БЕА СПОРТСУЕАР  се счита, че Потребителят е дал съгласието си и за събирането, съхраняването и обработването от страна на Доставчика/БЕА СПОРТСУЕАР/ (лично или посредством друго лице) на предоставените при регистрация, поръчка или покупка, лични данни, като доставчикът извършва посочените действия при условията на Закона за защита на личните данни и другите приложими нормативни актове. Данните ще бъдат използвани за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин, информационни и търговски съобщения, промотиране на събития и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Отказ от страна на потребителя за получаване на информация или рекламни и информационни съобщения се извършва съобразно действащото законодателство и настоящите „Общи Условия“ – в писмена форма, чрез мейл до beasportswear@gmail.com